අපේ වෙබ් අඩවි වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
 • යන්ත්රය කැබිනට් GBC-206-1

  යන්ත්රය කැබිනට් GBC-206-1

  කෙටි විස්තරය:

  GBC-206-1 මෙවලම කරත්තයක් ධාරිතාව 4 ප්රමාණ 2 දඟර ඇසුරෙන් රෝද හා තිරිංග සහ 2 ස්ථාවර ඇසුරෙන් රෝද මෙම ලාච්චුවක සමග හා ෂැන්හයි ප්රසිද්ධ සන්නාම සිට වන cam අගුලු සමග 300ksg ඇත HOTON ෙමෂිනරි පස් ලාච්චුවක මණ්ඩලය වර්ගය හිස්කම පුරවන හැටි CART. ආරක්ෂාව මධ්යම අගුළු සහ ස්වයං-අගුළු පද්ධතිය ලබා දී ඇති අතර එම ලාච්චු සහ කොටුව ශරීරය සියලු 2mm ඝණකම විනිවිදක ර සමග සීතල වානේ තහඩු ලාච්චු 1.0mm භාවිතා කරන ...

 • යන්ත්රය කැබිනට් SCC-201

  යන්ත්රය කැබිනට් SCC-201

  කෙටි විස්තරය:

  HOTON MACHINERY THREE-TYPE TOOL CART With 4 size 2 swivel polyurethane wheels and brakes and 2 fixed polyurethane wheels The door and drawer are all cam lock which is famous brand form Shanghai Thickness 2mm of three slides guide on drawer THE PARAMETERS OF GOODS MODEL SCC-201 NET SIZE W700XD300XH660MM MATERIAL THICKNESS 1.0mm PACKAGE SIZE W710XD360XH260MM NET WEIGHT...

 • යන්ත්රය කැබිනට් SCC-201-1

  යන්ත්රය කැබිනට් SCC-201-1

  කෙටි විස්තරය:

  HOTON MACHINERY THREE-TYPE TOOL CART   With 4 size 2 swivel polyurethane wheels and brakes and 2 fixed polyurethane wheels The door and drawer are all cam lock which is famous brand form Shanghai Thickness 2mm of three slides guide on drawer THE PARAMETERS OF GOODS MODEL SCC-201-1 NET SIZE W700XD350XH660MM MATERIAL THICKNESS 1.0-2.0mm PACKAGE SIZE W710XD365XH360MM ...

 • යන්ත්රය කැබිනට් ZHC-101-3E

  යන්ත්රය කැබිනට් ZHC-101-3E

  කෙටි විස්තරය:

  HOTON MACHINERY CNC COMBINATION TOOL CART ZHC-101-3E High quality CNC combination tool cart with tool holder The form a complete set of products in numerical control processing center, to store the handle or tool rod can effectively extend the service life of cutting tools, to ensure that product quality has a great help. 1.The stabile structure and special surface's process ensure the tool c...

 • යන්ත්රය කැබිනට් ZHC-301-2

  යන්ත්රය කැබිනට් ZHC-301-2

  කෙටි විස්තරය:

  HOTON MACHINERY COMBINING TYPE TOOL CART ZHC-301-2 1.Holes for tool holder 2.Model ZHC-301-2 3. PACKING SIZE:W810xD500xH920 4.BT30 with 48pcs  ; BT40 with 48pcs ;BT50 with 40pcs 5.Could avoid any collision among tool holders,then keep precision and stable the quality. PARAMETERS OF PRODUCSTS MODEL ZHC-301/2 NET SIZE W810xD500xH920 MATERIAL THICKNESS 1.0mm PACKAGE SIZE W9...

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!