අපේ වෙබ් අඩවි වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
  • Crankshaft Grinder MQ8260

    Crankshaft Grinder MQ8260

    කෙටි විස්තරය:

    මෙම සඟරා crank කටු දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි කිරීමට මෝටර් රථ, ට්රැක්ටර්, ඩීසල් එන්ජින් ක්රියා හා ඔවුන්ගේ අලුත්වැඩියා කරන ස්ථාන භාවිතා ෙකටීම යන්ත්රය යන්ත්රය MQ8260 පිරිවිතර ඇඹරුම් සවල් කඳ 1, ඔත්තුව හෝ චක් හේ, නිමිත්ත, tailstock මෝටර් සමමුහුර්ත තැටිය, අත්පොත ඇඹරුම් සමග වැඩ ෙකොටස්. 2, භ්රමණය අත්පොත හෝ මෝටර් වාහන වර්ග දෙකක් සමග වගුව කල්පවත්නා ව්යාපාරය. මෝ ...

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!