ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സ്വാഗതം!
 • മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ ഗ്ബ്ച്-൨൦൬-൧

  മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ ഗ്ബ്ച്-൨൦൬-൧

  ഹൃസ്വ വിവരണം:

  ഹൊതൊന് മെഷീനറി അഞ്ച് ജോലിക്കാരനെ ആറും തരം ടൂൾ വണ്ടി ഗ്ബ്ച്-൨൦൬-൧ ടൂൾ കാർട്ട് ശേഷി 4 വലുപ്പത്തിൽ 2 കൃഷിക്കാരില് സാധ്യവുമല്ല ചക്രങ്ങൾ, ബ്രേക്കുകളും 2 നിശ്ചിത സാധ്യവുമല്ല ചക്രങ്ങളുടെ ഡ്രോയർ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ഷാങ്ഹായ് പ്രശസ്തമായ ബ്രാൻഡ് നിന്നുള്ളതാണ് ക്യാം ലോക്ക് ൩൦൦ക്സ്ഗ് ആണ്. സുരക്ഷ കേന്ദ്ര ലോക്കിംഗ് സ്വയം-ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഡ്രോയർ ബോക്സ് ശരീരം എല്ലാ ൨ംമ് കനം സ്ലൈഡ് റാ കൂടെ ൧.൦ംമ് തണുത്ത സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വിറകുകീറുന്നവരും ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകുന്ന ...

 • മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ സ്ച്ച്-201

  മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ സ്ച്ച്-201

  ഹൃസ്വ വിവരണം:

  HOTON MACHINERY THREE-TYPE TOOL CART With 4 size 2 swivel polyurethane wheels and brakes and 2 fixed polyurethane wheels The door and drawer are all cam lock which is famous brand form Shanghai Thickness 2mm of three slides guide on drawer THE PARAMETERS OF GOODS MODEL SCC-201 NET SIZE W700XD300XH660MM MATERIAL THICKNESS 1.0mm PACKAGE SIZE W710XD360XH260MM NET WEIGHT...

 • മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ സ്ച്ച്-൨൦൧-൧

  മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ സ്ച്ച്-൨൦൧-൧

  ഹൃസ്വ വിവരണം:

  HOTON MACHINERY THREE-TYPE TOOL CART   With 4 size 2 swivel polyurethane wheels and brakes and 2 fixed polyurethane wheels The door and drawer are all cam lock which is famous brand form Shanghai Thickness 2mm of three slides guide on drawer THE PARAMETERS OF GOODS MODEL SCC-201-1 NET SIZE W700XD350XH660MM MATERIAL THICKNESS 1.0-2.0mm PACKAGE SIZE W710XD365XH360MM ...

 • മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ ജ്ഹ്ച്-൧൦൧-൩എ

  മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ ജ്ഹ്ച്-൧൦൧-൩എ

  ഹൃസ്വ വിവരണം:

  HOTON MACHINERY CNC COMBINATION TOOL CART ZHC-101-3E High quality CNC combination tool cart with tool holder The form a complete set of products in numerical control processing center, to store the handle or tool rod can effectively extend the service life of cutting tools, to ensure that product quality has a great help. 1.The stabile structure and special surface's process ensure the tool c...

 • മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ ജ്ഹ്ച്-൩൦൧-൨

  മെഷീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ ജ്ഹ്ച്-൩൦൧-൨

  ഹൃസ്വ വിവരണം:

  HOTON MACHINERY COMBINING TYPE TOOL CART ZHC-301-2 1.Holes for tool holder 2.Model ZHC-301-2 3. PACKING SIZE:W810xD500xH920 4.BT30 with 48pcs  ; BT40 with 48pcs ;BT50 with 40pcs 5.Could avoid any collision among tool holders,then keep precision and stable the quality. PARAMETERS OF PRODUCSTS MODEL ZHC-301/2 NET SIZE W810xD500xH920 MATERIAL THICKNESS 1.0mm PACKAGE SIZE W9...

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!