ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സ്വാഗതം!
  • 58 PCS കിറ്റ് സെറ്റുകൾ ച്ലംപിന്ഗ്

    58 PCS കിറ്റ് സെറ്റുകൾ ച്ലംപിന്ഗ്

    ഹൃസ്വ വിവരണം:

    58 PCS Clamping Kit Heat treated steel black oxide finish Hardness:studs 25°,nut and step clamp step block 35-38° Apply for fixing each kind of working piece on machine table High Precision Each sets contains: 6 T-slot nuts 6 flange nuts. 4 coupling nuts. 6 pair step blocks 6 serrated end clamps 24 studs, 4 each of 3", 4", 5", 6", 7", 8" 1 Delux holder METRIC INCH TABLE SLOT STUD SIZ...

Send your message to us:

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!