எங்கள் வலைத்தளங்களில் வரவேற்கிறோம்!
 • Radial Drilling Machine Z3080X25/1

  Radial Drilling Machine Z3080X25/1

  குறுகிய விளக்கம்:

  Main Features 1) Hydraulic clamping 2) Hydraulic transmission 3) Hydraulic pre-selection 4) Electrical machinery double insurance Specifications Z3080x25/1 The maximum drilling diameter 80 Spindle center to column generating distance 500-2500 Spindle nose to table distance 550-2000 Spindle travel 450 Spindle taper hole(Morse) 6 Spindle speed range 16-1250 Spindle speeds 16 Sp...

 • Radial Arm Drilling Machine ZQ3050×16

  Radial Arm Drilling Machine ZQ3050×16

  குறுகிய விளக்கம்:

  The main performance characteristics: Mechanical transmission Mechanical clamping Mechanical speed Automatic take-off and landing Automatic feed Product main technical parameters SPECIFICATIONS ZQ3050×16 Max.drilling dia (mm) 50 Distance from spindle axis and column surface(mm) 260-1150 Distance between spindle axis and column surface (mm) 360-1600 Spindle travel (mm) 210 Spindle c...

 • Hydraulic Radial Drilling Machine Z3050×16

  Hydraulic Radial Drilling Machine Z3050×16

  குறுகிய விளக்கம்:

  The main performance characteristics: Hydraulic transmission Hydraulic clamping Hydraulic pre-selection electricity machinery double insurance Product main technical parameters SPECIFICATIONS Z3050×16 Max.drilling dia (mm) 50 Distance from spindle nose to table surface(mm) 320-1240 Distance between spindle axis and column surface (mm) 350-1640 Spindle travel (mm) 3...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3040X14 / மூன்றாம்

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3040X14 / மூன்றாம்

  குறுகிய விளக்கம்:

  The main performance characteristics: Hydraulic clamping Hydraulic transmission Hydraulic pre-selection Electrical machinery double insurance Product main technical parameters: SPECIFICATIONS Z3040X14/III Max.drilling dia(mm) 40 Distance from spindle axis to column surface (mm) 350-1370 Headstock travel (mm) 1015 Distance from spindle nose to table surface (mm) 260—1210 Spindle tap...

 • Radial Drilling Machine Z3040x13

  Radial Drilling Machine Z3040x13

  குறுகிய விளக்கம்:

  Specifications  Z3040X13 China Radial Drilling Machine Price can be widely used in drilling, reaming, reaming, planing plane, tapping and other processing. Z3040X13 China Radial Drilling Machine Price with high quality and high performance. 1. Small size, reduce the area occupied. 2. The control system is concentrated in the spindle box, variable speed flexible, convenient, feed safety insuranc...

 • Radial Drilling Machine Z3040x14 -1

  Radial Drilling Machine Z3040x14 -1

  குறுகிய விளக்கம்:

  The main performance characteristics: Mechanical transmission Column ,radial arm hydraulic clamping Centralized mechanical Variable speed Automatic take-off and landing Automatic feed Product main technical parameters: SPECIFICATIONS Z3040×14/I Max.drilling dia(mm) 40 Headstock level migration distance (mm) 715 Distance from spindle axis to column surface (mm) 350-1370 Under the main...

 • Radial drilling machine Z3032X9 Z3032X10

  Radial drilling machine Z3032X9 Z3032X10

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL ARM DRILLING MACHINE FEATURES: 1. Frequency Conversion Radial Drilling Machine; 2. Strength spindle, with limiting protection for limiting position; 3. Electrical box and coolant button is on the right of spindle box; 4.Hydraulic pressure clamp; 5.Interlock of rocker arm clamping and up down movement; 6.Clamping of spindle and spindle box could be simultaneous or separated; 7.Trochoi...

 • Hydraulic radial drilling machine Z30100X31 Z30125X40

  Hydraulic radial drilling machine Z30100X31 Z30...

  குறுகிய விளக்கம்:

  Product description: 1. Hydraulic clamping 2. Hydraulic tansmission 3. Hydraulic pre-selection 4. Electricity machinery double insurance specifications Z30100x31 Z30125x40 Max. drilling diameter(mm) 100 125 Distance between spindle axis and column surface(mm) 570-3150 600-4000 Distance form spindle nose to table surface(mm) 750-2500 750-2500 Spindle travel(mm) 500 560 Spindle taper...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3132X6

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3132X6

  குறுகிய விளக்கம்:

  CONFIGURATION FEATURES Hydraulic clamping Hydraulic transmission Hydraulic pre-selection Electrical machinery double insurance TECHNICAL PARAMETERS SPECIFICATION UNITS Z3132X6 Max. drilling diameter mm 32 Distance between spindle axis and column mm 345-740 Distance spindle nose and work surface of base mm 20-670 Spindle travel mm 160 Spindle taper M...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3080 × 25A

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3080 × 25A

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL DRILLING MACHINE FEATURES: Hydraulic clamping Hydraulic speed Hydraulic pre-selection Electrical machinery double insurance SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS Z3080×20A Z3080×25A Max.drilling dia (mm) 80 80 Distance from spindle nose to table surface (mm) 550-1600 550-1600 Distance from spindle axis to column surface (mm) 450-2000 500-2500 Spindle travel ...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3080 × 20A

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3080 × 20A

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL DRILLING MACHINE FEATURES: Hydraulic clamping Hydraulic speed Hydraulic pre-selection Electrical machinery double insurance SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS Z3080×20A Z3080×25A Max.drilling dia (mm) 80 80 Distance from spindle nose to table surface (mm) 550-1600 550-1600 Distance from spindle axis to column surface (mm) 450-2000 500-2500 Spindle travel (...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3063 × 20A

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3063 × 20A

  குறுகிய விளக்கம்:

  ஆரவாட்டு துளைக்கும் கருவி அம்சங்கள்: இயக்கம் சார் மின்-ஹைட்ராலிக் செயல்பாடுகளை சேகரிக்கவும், விரிவாக பயன்படுத்த. கையேடு, சக்தி மற்றும் நன்றாக ஓடைகளும் வேகம் மற்றும் ஊட்ட பரவலான உடன். இயந்திரங்கள் ஊட்டம் மிக எளிதாக எந்த நேரத்திலும் ஈடுபட்டு மற்றும் இயங்கவிடாமல் உள்ளன. பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான ஊட்டம் பாதுகாப்பு இயந்திரம் மூலம், எல்லா பகுதிகளில் எளிது அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மாற்றம். அனைத்து கட்டுப்பாடுகள் தலை பங்கு எளிதாக அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மாற்றம் மையப்படுத்தப்பட்ட. CLA ...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050 × 16 / இரண்டாம்

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050 × 16 / இரண்டாம்

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL DRILLING MACHINE FEATURES: Mechanical transmission Electricity clamping Mechanical speed Automatic take-off and landing Automatic feed SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS Z3050×14/II Z3050×16/II Max.drilling dia (mm) 50 50 Distance from spindle nose to table surface (mm) 260-1050 260-1050 Distance from spindle axis to column surface (mm) 360-1400 360-1600 S...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050 × 14 / இரண்டாம்

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050 × 14 / இரண்டாம்

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL DRILLING MACHINE FEATURES: Mechanical transmission Electricity clamping Mechanical speed Automatic take-off and landing Automatic feed SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS Z3050×14/II Z3050×16/II Max.drilling dia (mm) 50 50 Distance from spindle nose to table surface (mm) 260-1050 260-1050 Distance from spindle axis to column surface (mm) 360-1400 360-1600 S...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050 16 ×

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050 16 ×

  குறுகிய விளக்கம்:

  தயாரிப்பு அறிமுகம் உயர் வலிமை 1.The முக்கிய முக்கிய பகுதிகளை இரும்பு மற்றும் சிறப்பு எஃகு நடித்தார். தொடர்ச்சியான செயலாக்க, அதிநவீன உள்கட்டமைப்பு கூறுகள் உறுதி சிறப்பு உபகரணங்கள் 2.By. 3.Spindle நேர்மறை, பார்க்கிங் (பிரேக்), ஒலிபரப்பு, இலவச நடவடிக்கை, ஒரு கைப்பிடி கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றைக் கொண்டு மிகவும் வசதியாக மற்றும் விரைவாகச் செயற்படுத்தலாம். 4.Rocker வழிகாட்டி ரயில், வெளி நிரலை மேற்பரப்பில், சுழல், சுழல் ஸ்லீவ் மற்றும் ...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050X11

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050X11

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL DRILLING MACHINE FEATURES: 1.Mechanical transmission 2.Mechanical / Electricity clamping 3.Mechanical speed 4.Automatic take-off and  landing 5.Automatic feed SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS Z3050X11 Z3050X14 Z3050X16 Max.drilling dia(mm) 50 Distance from spindle nose to table surface(mm) 260-1150 300-1250 260-1150 Distance between spindle axis and column sur...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050X14

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3050X14

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL DRILLING MACHINE FEATURES: 1.Mechanical transmission 2.Mechanical / Electricity clamping 3.Mechanical speed 4.Automatic take-off and  landing 5.Automatic feed SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS Z3050X11 Z3050X14 Z3050X16 Max.drilling dia(mm) 50 Distance from spindle nose to table surface(mm) 260-1150 300-1250 260-1150 Distance between spindle axis and column sur...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3040X14 / மூன்றாம்

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3040X14 / மூன்றாம்

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL ARM DRILLING MACHINE FEATURES: Hydraulic clamping Hydraulic transmission Hydraulic pre-selection Electrical machinery double insurance SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS Z3040X14/III Max.drilling dia(mm) 40 Distance from spindle axis to column surface (mm) 350-1370 Headstock travel (mm) 1015 Distance from spindle nose to table surface (mm) 260—1210 Spindle t...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3032 × 8/1 Z3040 × 8/1

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3032 × 8/1 Z3040 × 8/1

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL DRILLING MACHINE FEATURES: Inner-outer column. Mechanical  clamping for the column and  mechanical  Speed Changing. Spindle with auto-feeding. coolant, work light, available. Spindle Box machined by machining center. SPECIFICATIONS: Model Z3032×8/1 Z3040×8/1  Z3040×10/1 Max.Drilling capacity (mm) 32/40 32/40 Distance spindle axis to column Generating line (mm) 320-8...

 • ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3040 10/1 ×

  ஆர துளையிடும் இயந்திரம் Z3040 10/1 ×

  குறுகிய விளக்கம்:

  RADIAL DRILLING MACHINE FEATURES: Inner-outer column. Mechanical  clamping for the column and  mechanical  Speed Changing. Spindle with auto-feeding. coolant, work light, available. Spindle Box machined by machining center. SPECIFICATIONS: Model Z3032×8/1 Z3040×8/1  Z3040×10/1 Max.Drilling capacity (mm) 32/40 32/40 Distance spindle axis to column Generating line (mm) 320-8...

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:

பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!