எங்கள் வலைத்தளங்களில் வரவேற்கிறோம்!
 • CNC Turret Milling Machine XK6323A and XK6325 and XK6330

  CNC Turret Milling Machine XK6323A and XK6325 a...

  குறுகிய விளக்கம்:

  The guide way on saddle is lined with TF wearable material  The worktable surface and 3 axis guide way are hardened and precision ground  Model Unit XK6323A XK6325 XK6330 Table size mm 230*1067 254*1270 305*1370 T slot   3*16*65 Table loading kg 200 280 350 X axis (table longitudinal move) travel mm 550 750 800 Y axis (table cross move) travel mm 300 400 360 Z axis (Quill mo...

 • CNC Milling Machine XK7136 XK7136C

  CNC Milling Machine XK7136 XK7136C

  குறுகிய விளக்கம்:

  CNC MILLING MACHINE FEATURES: High-speed spindle unit from Taiwan, The frequency stepless speed regulation Suit for Small parts of the high-precision, Highly efficient automatic processing Fanuc 0i mate, GSK-928mA/983M or KND-100Mi/1000MA  CNC system SPECIFICATIONS: SPECIFICATION XK7136 /XK7136C Main motor power 5.5kw Highest spindle speed 8000rpm X/Y/Z to the motor torque...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XK7124B

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XK7124B

  குறுகிய விளக்கம்:

  DESCRIPTION OF GOODS 1.Manual and pneumatic  Tool Change available 2.Stand and body separately designed 3.Semi-protection. 4.Steel welded stand and cast iron stand available 5.Big size oil collecting assuring ground cleaning. 6.Suitable for Box parts , shell parts, disc-shaped parts machining. 7.Tool released and clamped pneumatically for model UTMK240A SPECIFICATOINS: CNC MILLING MACHINE ...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XH7145A

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XH7145A

  குறுகிய விளக்கம்:

  LINEAR GUIDEWAY CNC MACHINING CENTER 1.This XH7145A CNC milling machine center of feed shaft controlled by X,Y,Z coordinate , spindle driven by Frequency motor.All kinds of plate, sheet, shell, cam, moulds and some other complicated parts' can realized holding by one time, more difference machining procedule such as drilling, milling, boring, expanding, tapping can be finished, applicable for m...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XK7145A

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XK7145A

  குறுகிய விளக்கம்:

  LINEAR GUIDEWAY CNC MACHINING CENTER 1.This XH7145A CNC milling machine center of feed shaft controlled by X,Y,Z coordinate , spindle driven by Frequency motor.All kinds of plate, sheet, shell, cam, moulds and some other complicated parts' can realized holding by one time, more difference machining procedule such as drilling, milling, boring, expanding, tapping can be finished, applicable for m...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XK7124A

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XK7124A

  குறுகிய விளக்கம்:

  CNC MILLING MACHINE FEATURES: Used for machining box parts, shell parts, disc-shaped parts. Column and guide way is ground precisely with high precision SPECIFICATOINS: CNC MILLING MACHINE XK7124/XK7124A(TOOL RELEASED&CLAMPED PNEUMATICALLY) Size of worktable(length × width) 800mm× 240mm T slot (width x qty x spaces) 16mm× 3× 60mm Max loading weight on worktable 60K...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6330A

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6330A

  குறுகிய விளக்கம்:

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிறுபோயுர அரைக்கும் இயந்திரம் அம்சங்கள்: பொருளாதார தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு ஒன்றையும் இந்த அரைக்கும் இயந்திரம் மூன்று ஒரு பெரிய varity போன்றவற்றில் பரவலாக உலகளாவிய செயல்திறன் மற்றும் இணைப்புகளை வைத்திருந்த போன்ற அரைக்காமல், கூடுதலாக போரிங் மற்றும் தோண்டுதல் போன்றவை அது வைக்கப்படலாம் நடைமுறைகள், பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்.சி அரைக்கும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்க உள்ளது போன்ற துணைச்சாதனங்கள் இல்லாமல் வேலைகள் பல்வேறு வகையான செயலாக்க காம் கொண்ட சுயவிவரத்திற்கு பலகைகள் மற்றும் jigs கேமராக்கள் ...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6323B

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6323B

  குறுகிய விளக்கம்:

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிறுபோயுர அரைக்கும் இயந்திரம் அம்சங்கள்: பொருளாதார தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு ஒன்றையும் இந்த அரைக்கும் இயந்திரம் மூன்று ஒரு பெரிய varity போன்றவற்றில் பரவலாக உலகளாவிய செயல்திறன் மற்றும் இணைப்புகளை வைத்திருந்த போன்ற அரைக்காமல், கூடுதலாக போரிங் மற்றும் தோண்டுதல் போன்றவை அது வைக்கப்படலாம் நடைமுறைகள், பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்.சி அரைக்கும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்க உள்ளது போன்ற துணைச்சாதனங்கள் இல்லாமல் வேலைகள் பல்வேறு வகையான செயலாக்க காம் கொண்ட சுயவிவரத்திற்கு பலகைகள் மற்றும் jigs கேமராக்கள் ...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6325

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6325

  குறுகிய விளக்கம்:

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிறுபோயுர அரைக்கும் இயந்திரம் அம்சங்கள்: பொருளாதார தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு ஒன்றையும் இந்த அரைக்கும் இயந்திரம் மூன்று ஒரு பெரிய varity போன்றவற்றில் பரவலாக உலகளாவிய செயல்திறன் மற்றும் இணைப்புகளை வைத்திருந்த போன்ற அரைக்காமல், கூடுதலாக போரிங் மற்றும் தோண்டுதல் போன்றவை அது வைக்கப்படலாம் நடைமுறைகள், பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்.சி அரைக்கும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்க உள்ளது போன்ற துணைச்சாதனங்கள் இல்லாமல் வேலைகள் பல்வேறு வகையான செயலாக்க காம் கொண்ட சுயவிவரத்திற்கு பலகைகள் மற்றும் jigs கேமராக்கள் ...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XK6325A

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் அரைக்கும் மெஷின் XK6325A

  குறுகிய விளக்கம்:

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிறுபோயுர அரைக்கும் இயந்திரம் அம்சங்கள்: பொருளாதார தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு ஒன்றையும் இந்த அரைக்கும் இயந்திரம் மூன்று ஒரு பெரிய varity போன்றவற்றில் பரவலாக உலகளாவிய செயல்திறன் மற்றும் இணைப்புகளை வைத்திருந்த போன்ற அரைக்காமல், கூடுதலாக போரிங் மற்றும் தோண்டுதல் போன்றவை அது வைக்கப்படலாம் நடைமுறைகள், பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்.சி அரைக்கும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்க உள்ளது போன்ற துணைச்சாதனங்கள் இல்லாமல் வேலைகள் பல்வேறு வகையான செயலாக்க காம் கொண்ட சுயவிவரத்திற்கு பலகைகள் மற்றும் jigs கேமராக்கள் ...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6325B

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6325B

  குறுகிய விளக்கம்:

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிறுபோயுர அரைக்கும் இயந்திரம் அம்சங்கள்: பொருளாதார தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு ஒன்றையும் இந்த அரைக்கும் இயந்திரம் மூன்று ஒரு பெரிய varity போன்றவற்றில் பரவலாக உலகளாவிய செயல்திறன் மற்றும் இணைப்புகளை வைத்திருந்த போன்ற அரைக்காமல், கூடுதலாக போரிங் மற்றும் தோண்டுதல் போன்றவை அது வைக்கப்படலாம் நடைமுறைகள், பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்.சி அரைக்கும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்க உள்ளது போன்ற துணைச்சாதனங்கள் இல்லாமல் வேலைகள் பல்வேறு வகையான செயலாக்க காம் கொண்ட சுயவிவரத்திற்கு பலகைகள் மற்றும் jigs கேமராக்கள் ...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6325C

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6325C

  குறுகிய விளக்கம்:

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிறுபோயுர அரைக்கும் இயந்திரம் அம்சங்கள்: பொருளாதார தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு ஒன்றையும் இந்த அரைக்கும் இயந்திரம் மூன்று ஒரு பெரிய varity போன்றவற்றில் பரவலாக உலகளாவிய செயல்திறன் மற்றும் இணைப்புகளை வைத்திருந்த போன்ற அரைக்காமல், கூடுதலாக போரிங் மற்றும் தோண்டுதல் போன்றவை அது வைக்கப்படலாம் நடைமுறைகள், பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்.சி அரைக்கும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்க உள்ளது போன்ற துணைச்சாதனங்கள் இல்லாமல் வேலைகள் பல்வேறு வகையான செயலாக்க காம் கொண்ட சுயவிவரத்திற்கு பலகைகள் மற்றும் jigs கேமராக்கள் ...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6325D

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6325D

  குறுகிய விளக்கம்:

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிறுபோயுர அரைக்கும் இயந்திரம் அம்சங்கள்: பொருளாதார தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு ஒன்றையும் இந்த அரைக்கும் இயந்திரம் மூன்று ஒரு பெரிய varity போன்றவற்றில் பரவலாக உலகளாவிய செயல்திறன் மற்றும் இணைப்புகளை வைத்திருந்த போன்ற அரைக்காமல், கூடுதலாக போரிங் மற்றும் தோண்டுதல் போன்றவை அது வைக்கப்படலாம் நடைமுறைகள், பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்.சி அரைக்கும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்க உள்ளது போன்ற துணைச்சாதனங்கள் இல்லாமல் வேலைகள் பல்வேறு வகையான செயலாக்க காம் கொண்ட சுயவிவரத்திற்கு பலகைகள் மற்றும் jigs கேமராக்கள் ...

 • இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6330

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் கோபுரம் அரைக்கும் மெஷின் XK6330

  குறுகிய விளக்கம்:

  இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிறுபோயுர அரைக்கும் இயந்திரம் அம்சங்கள்: பொருளாதார தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு ஒன்றையும் இந்த அரைக்கும் இயந்திரம் மூன்று ஒரு பெரிய varity போன்றவற்றில் பரவலாக உலகளாவிய செயல்திறன் மற்றும் இணைப்புகளை வைத்திருந்த போன்ற அரைக்காமல், கூடுதலாக போரிங் மற்றும் தோண்டுதல் போன்றவை அது வைக்கப்படலாம் நடைமுறைகள், பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்.சி அரைக்கும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்க உள்ளது போன்ற துணைச்சாதனங்கள் இல்லாமல் வேலைகள் பல்வேறு வகையான செயலாக்க காம் கொண்ட சுயவிவரத்திற்கு பலகைகள் மற்றும் jigs கேமராக்கள் ...

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:

பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!