Chào mừng bạn đến trang web của chúng tôi!
 • Full Cover CNC Slotter Machine BK5018

  Full Cover CNC Slotter Machine BK5018

  Mô tả ngắn:

  MÔ TẢ HÀNG: 1. Các bàn làm việc của máy công cụ được cung cấp với ba hướng khác nhau của thức ăn chăn nuôi (theo chiều dọc, ngang và quay), do đó việc đối tượng đi qua một lần kẹp, Một số bề mặt trong gia công máy công cụ, cơ chế truyền tải 2. thủy lực với trượt chuyển động qua lại gối và thiết bị thức ăn chăn nuôi thủy lực cho bàn làm việc. 3. gối trượt có ...

 • CNC Slotter Machine BK5018

  CNC Slotter Machine BK5018

  Mô tả ngắn:

  MÔ TẢ HÀNG: 1. Các bàn làm việc của máy công cụ được cung cấp với ba hướng khác nhau của thức ăn chăn nuôi (theo chiều dọc, ngang và quay), do đó việc đối tượng đi qua một lần kẹp, Một số bề mặt trong gia công máy công cụ, cơ chế truyền tải 2. thủy lực với trượt chuyển động qua lại gối và thiết bị thức ăn chăn nuôi thủy lực cho bàn làm việc. 3. gối trượt có ...

 • CNC Slotting Machine BK5030 BK5032

  CNC Slotting Machine BK5030 BK5032

  Mô tả ngắn:

  The main performance characteristics: 1. The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining, 2. Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3. The sl...

 • CNC Slotting Machine BK5010

  CNC Slotting Machine BK5010

  Mô tả ngắn:

  CNC Vertical Gear Slotting machine BK5010 THE MAIN PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 1. The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining, 2. Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydrauli...

 • Vertical Slotting Machine XC100 XC125

  Vertical Slotting Machine XC100 XC125

  Mô tả ngắn:

  Khía TÍNH NĂNG MÁY: 1. bàn làm việc của máy công cụ được cung cấp với ba hướng khác nhau của thức ăn chăn nuôi (theo chiều dọc, ngang và quay), do đó việc đối tượng đi qua một lần kẹp, Một số bề mặt trong gia công máy công cụ cơ chế truyền tải 2.Hydraulic với trượt chuyển động qua lại gối và thiết bị thức ăn chăn nuôi thủy lực cho bàn làm việc. 3.The trượt gối có ...

 • Half-cover slotting machine B5040

  Half-cover slotting machine B5040

  Mô tả ngắn:

  The main performance characteristics:  1.The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining 2.Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3.The slid...

 • Half-cover slotting machine B5032

  Half-cover slotting machine B5032

  Mô tả ngắn:

  The main performance characteristics:  1.The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining 2.Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3.The slidi...

 • Half-cover slotting machine B5050A

  Half-cover slotting machine B5050A

  Mô tả ngắn:

  The main performance characteristics:  1.The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining 2.Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3.The slidi...

 • Các xẻ rãnh Máy B5020D

  Các xẻ rãnh Máy B5020D

  Mô tả ngắn:

  Khía TÍNH NĂNG MÁY: 1. bàn làm việc của máy công cụ được cung cấp với ba hướng khác nhau của thức ăn chăn nuôi (theo chiều dọc, ngang và quay), do đó việc đối tượng đi qua một lần kẹp, Một số bề mặt trong gia công máy công cụ cơ chế truyền tải 2.Hydraulic với trượt chuyển động qua lại gối và thiết bị thức ăn chăn nuôi thủy lực cho bàn làm việc. 3.The trượt gối có ...

 • The Slotter Machine B5032 B5032D

  The Slotter Machine B5032 B5032D

  Mô tả ngắn:

  Khía TÍNH NĂNG MÁY: 1. bàn làm việc của máy công cụ được cung cấp với ba hướng khác nhau của thức ăn chăn nuôi (theo chiều dọc, ngang và quay), do đó việc đối tượng đi qua một lần kẹp, Một số bề mặt trong gia công máy công cụ cơ chế truyền tải 2.Hydraulic với trượt chuyển động qua lại gối và thiết bị thức ăn chăn nuôi thủy lực cho bàn làm việc. 3.The trượt gối có ...

 • The Slotter Machine B5020

  The Slotter Machine B5020

  Mô tả ngắn:

  The main performance characteristics:  1.The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining 2.Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3.The slidi...

Send your message to us:

WhatsApp Online Chat!