અમારા વેબસાઇટ્સ પર આપનું સ્વાગત છે!
 • Slip Roller ESR-1300×6.5 ESR-1550×3.5 ESR-2070×3.5

  Slip Roller ESR-1300×6.5 ESR-1550×3.5...

  લઘુ વર્ણન:

  SPECIFICATIONS OF ELECTRIC SLIP ROLLER MACHINE FROM HOTON MACHINERY 1.Metal Electric Slip Roll Machine supplied with conical bending feature 2. Fixed top roller, adjustable lower and rear rollers 3. The maximum processing capacity of the heavy electric rolling machine can reach 4.5 mm 4. The electric rolling machine not only reels but also can cone the materials 5. It can roll the round bar ste...

 • Slip Roller ESR-1550×3.5 ESR-2020×3.5

  Slip Roller ESR-1550×3.5 ESR-2020×3.5

  લઘુ વર્ણન:

  SPECIFICATIONS OF ELECTRIC SLIP ROLLER MACHINE FROM HOTON MACHINERY 1.Metal Electric Slip Roll Machine supplied with conical bending feature 2. Fixed top roller, adjustable lower and rear rollers 3. The maximum processing capacity of the heavy electric rolling machine can reach 4.5 mm 4. The electric rolling machine not only reels but also can cone the materials 5. It can roll the round bar ste...

 • Slip Roller ESR-1300×2.5 ESR-1300×4.5

  Slip Roller ESR-1300×2.5 ESR-1300×4.5

  લઘુ વર્ણન:

  SPECIFICATIONS OF ELECTRIC SLIP ROLLER MACHINE FROM HOTON MACHINERY 1.Metal Electric Slip Roll Machine supplied with conical bending feature 2. Fixed top roller, adjustable lower and rear rollers 3. The maximum processing capacity of the heavy electric rolling machine can reach 4.5 mm 4. The electric rolling machine not only reels but also can cone the materials 5. It can roll the round bar ste...

 • સ્લીપ રોલર W01-1.5 × 1300

  સ્લીપ રોલર W01-1.5 × 1300

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES: 1. Slip rolling machine. 2. With foot pedal control. 3. The electric slip roll not only reel but also can cone materials. Features 1. It can roll the round bar steels whose specifications are φ 6, φ 8, 10 and so on. 2. The 24V pedal switch can smooth the operation 3. The safety mechanism of electric slip roll is in line with the CE standard. SPECIFICATIONS: MODEL MAX.THICKNESS ...

 • Slip Roller W01-2×610 W01-2X1000 W01-2×1250

  Slip Roller W01-2×610 W01-2X1000 W01-2...

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES: 1. The Slip roll machine European design W01-2x1000 features manual operation and high precision. 2. Worm wheel structure of the slip roll machine European design W01-2x1000 can more accurately adjust the cone. 3. Cranking bar can be easily installed on the lower axis or the rear link axis to act as a driving axis, which can save more time and labor. 4. The locking structure of upper...

 • સ્લીપ રોલર 3-IN-1/610

  સ્લીપ રોલર 3-IN-1/610

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES 1. Folding with a max. angle of 90 degree 2. sectional fingers allow box and pan works 3. The 3-in-1 machine is used for households or factories. 4. The processing range of this series product is 200mm-1320mm 5. Our multiple functional 3-in-1 machine features shearing, bending, winding drum, and easy operation. SPECIFICATIONS: MODEL 3-IN-1/200 3-IN-1/305 3-IN-1/610 Bed wi...

 • Slip Roller W11 Series

  Slip Roller W11 Series

  લઘુ વર્ણન:

  મિકેનિકલ પ્રકાર ત્રણ રોલર રોલિંગ અને વક્રતા મશીન HOTON મશીનરી આ મશીન માળખું પેટર્ન ત્રણ રોલર સપ્રમાણતા પ્રકાર, સ્ક્રુ કૃમિ અને રેશમ માતાથી રોલર ચાલ ઊભી હેઠળ બે કેન્દ્રીય સમમિતીય પોઝિશન માં રોલર, બે ગિયર reducer આઉટપુટ મારફતે નીચલા રોલોરો ફરે અને નીચલા રોલોરો ગિયર જાળીદાર, રોલ શીટ માટે ટોર્ક પૂરી પાડે છે. ...

 • Slip Roller 3-IN-1/1067X1.5 3-IN-1/1320X1.5

  Slip Roller 3-IN-1/1067X1.5 3-IN-1/1320X1.5

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES: 1. Folding with a max. angle of 90 degree 2. sectional fingers allow box and pan works 3. The 3-in-1 machine is used for households or factories. 4. The processing range of this series product is 200mm-1320mm 5. Our multiple functional 3-in-1 machine features shearing, bending, winding drum, and easy operation. SPECIFICATIONS: MODEL 3-IN-1/1067X1.5 3-IN-1/1320X1.5 Bed wid...

 • સ્લીપ રોલર 3-IN-1/1016

  સ્લીપ રોલર 3-IN-1/1016

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES:   1. Folding with a max. angle of 90 degree 2. sectional fingers allow box and pan works 3. The 3-in-1 machine is used for households or factories. 4. The processing range of this series product is 200mm-1320mm 5. Our multiple functional 3-in-1 machine features shearing, bending, winding drum, and easy operation. SPECIFICATIONS: MODEL 3-IN-1/200 3-IN-1/305 3-IN-1/610 ...

 • સ્લીપ રોલર 3-IN-1/760

  સ્લીપ રોલર 3-IN-1/760

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES:   1. Folding with a max. angle of 90 degree 2. sectional fingers allow box and pan works 3. The 3-in-1 machine is used for households or factories. 4. The processing range of this series product is 200mm-1320mm 5. Our multiple functional 3-in-1 machine features shearing, bending, winding drum, and easy operation. SPECIFICATIONS: MODEL 3-IN-1/200 3-IN-1/305 3-IN-1/610 ...

 • સ્લીપ રોલર ESR1020X2

  સ્લીપ રોલર ESR1020X2

  લઘુ વર્ણન:

  લક્ષણો: 1. સ્થિર ટોચ રોલર, એડજસ્ટેબલ નીચા અને પાછળના રોલોરો 2. ધોરણ શ્રેણી વાયર કોર ખાંચો 3. ટોચના રોલ કેમેરાની લોક 4. શંકુ બેન્ડિંગ લક્ષણ 5. ઇલેક્ટ્રિક સ્લિપ રોલ માત્ર reels પણ સામગ્રી શંકુ શકે પૂરું પાડેલ સમગ્ર બહાર સ્વિંગ 6. તે રાઉન્ડ બાર સ્ટીલ જેની સ્પષ્ટીકરણો φ6, φ 8, φ10 અને તેથી પર હોય રોલ કરી શકો છો. 7. 24V પેડલ સ્વીચ કામગીરી 8. સલામતી લીસું કરી શકો છો ...

 • Slip Roller ESR1300X1.5E ESR1300X1.5

  Slip Roller ESR1300X1.5E ESR1300X1.5

  લઘુ વર્ણન:

  લક્ષણો: 1. સ્થિર ટોચ રોલર, એડજસ્ટેબલ નીચા અને પાછળના રોલોરો 2. ધોરણ શ્રેણી વાયર કોર ખાંચો 3. ટોચના રોલ કેમેરાની લોક 4. શંકુ બેન્ડિંગ લક્ષણ 5. ઇલેક્ટ્રિક સ્લિપ રોલ માત્ર reels પણ સામગ્રી શંકુ શકે પૂરું પાડેલ સમગ્ર બહાર સ્વિંગ 6. તે રાઉન્ડ બાર સ્ટીલ જેની સ્પષ્ટીકરણો φ6, φ 8, φ10 અને તેથી પર હોય રોલ કરી શકો છો. 7. 24V પેડલ સ્વીચ કામગીરી 8. સલામતી લીસું કરી શકો છો ...

 • સ્લીપ રોલર SJ300

  સ્લીપ રોલર SJ300

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES: 1.Our slip roll machine not only reels but can also cone the materials 2. Our slip roll machine can roll the round bar steels whose specifications are φ 6,φ 8, φ 10 and so on. 3. The upper axis of our slip roll machine can be easily pulled out in order to take out the processed work piece. SPECIFICATIONS: MODEL MAX.THICKNESS (MM) MAX.WIDTH (MM) DIA.OF ROLL (MM) PACKING SI...

 • સ્લીપ રોલર 3-IN-1/305

  સ્લીપ રોલર 3-IN-1/305

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES 1. Folding with a max. angle of 90 degree 2. sectional fingers allow box and pan works 3. The 3-in-1 machine is used for households or factories. 4. The processing range of this series product is 200mm-1320mm 5. Our multiple functional 3-in-1 machine features shearing, bending, winding drum, and easy operation. SPECIFICATIONS: MODEL 3-IN-1/200 3-IN-1/305 3-IN-1/610 Bed wi...

 • સ્લીપ રોલર SJ320

  સ્લીપ રોલર SJ320

  લઘુ વર્ણન:

  FEATURES: 1.Our slip roll machine not only reels but can also cone the materials 2. Our slip roll machine can roll the round bar steels whose specifications are φ 6,φ 8, φ 10 and so on. 3. The upper axis of our slip roll machine can be easily pulled out in order to take out the processed work piece. SPECIFICATIONS: MODEL MAX.THICKNESS (MM) MAX.WIDTH (MM) DIA.OF ROLL (MM) PACKING SI...

Send your message to us:

WhatsApp ઑનલાઇન ચેટ કરો!